MMG Sales

Markedsføring og salg per telefon er både effektivt og lønnsomt om det gjøres på den riktige måten mot de riktige målgruppene. Vi har både lang erfaring og god kompetanse innen telemarketing - sammen når vi målene som blir satt.

Tjenester

Telemarketing er selve kjernen i dialogbasert markedsføring, og en stor del av vår virksomhet. Vi representerer våre oppdragsgivere når vi prater med kunder, og vi legger derfor stor vekt på å gi våre ansatte god opplæring og at de identifiserer seg med de verdier og holdninger som MMG står for. Vi skal levere tjenester av en kvalitet som våre kunder kan være stolt av.

Få en beslutning

Telemarketing brukes til å få informasjon, for eksempel:

  • Endring av avtaler
  • Kjøp av et produkt eller en tjeneste
  • Gjenkjøp og merkjøp
  • Fundraising

Gi informasjon

Telemarketing brukes til å gi informasjon, for eksempel ved å

  • Beskrive et nytt produkt, tjeneste eller system
  • Invitere til seminar, messe eller kurs
  • Gjøre kunden oppmerksom på et tilbud
  • Følge opp service, tilleggssalg, mersalg og gjenkjøp
Om oss

MMG Sales, tidligere TM Husene, har vært en sentral del av MMG siden etableringen i 2006 og utgjort den største motoren i konsernet i oppstartsårene.

MMG Sales har i mange år gjort det mulig for konsernet å bedrive knoppskyting på øvrige forretningsområder, samtidig som det har vært en naturlig del av totalpakkeløsningen vår for våre oppdragsgivere.

Vi er et moderne og profesjonelt kontaktsenter for utgående salg og markedsføring. Vår største oppdragsgiver er i digital TV-bransjen, men vi har også oppdragsgivere som spenner i alt fra mat/service, humanitært, strøm og helse/velvære m.m. 

Opprinnelig var vi spredt på 5 ulike byer langs sørøstkysten av landet, hovedsakelig basert på hvor nøkkelpersoner i 2006 til vanlig hadde sitt virke. I dag er vi stasjonert på 3 byer i Norge; Kristiansand, Grimstad og Porsgrunn. Fra 2015 har vi også vært tilstede i det svenske markedet, med TM Bolag i Gøteborg, Borås og Jönköping.

sales-omoss
Kontakt oss

Grimstad

Odden 2
4876 Grimstad
Tlf: 38 17 00 24

Porsgrunn

Porselensvegen 18
3920 Porsgrunn
Tlf: 38 17 00 28

Våre åpningstider

Man-fre: 08.00-21.00
Lør: 10.00-17.00

E-post: kontakt@mmgnorge.no

E-post

kontakt@mmgnorge.no

Telefon

Facebook

Besøk oss på Facebook

canaldigita-referansekunde-ny

MMG leverer en sjelden kombinasjon av kvalitet og resultat. Deres dynamiske organisering og høyst kompetente medarbeidere innenfor alle felt gjør at nye løsninger enkelt implementeres samtidig som verdikjeden ivaretas fra ende til annen. 

Amund Håker

Canal Digital
profundo-referansekunde-ny

MMG er en pålitelig samarbeidspartner av telemarketing-tjenester for kunder av ProFundo. De leverer kvalitet i alle ledd – fra prosjektledelse, i salgssamtalene og til data blir levert som følge av salg/oppfølging. De er med å spille oss alle gode.

Trond Homme

Profundo
vnp-referansekunde-ny

Vesterålens Naturprodukter AS (VNP) er Nordens største leverandør av Omega-3 produkter. Vi har siden oppstart i 1997 hatt et stort fokus på fornøyde kunder og effektfulle produkter. Selskapet satser på produkter med høy kvalitet til akseptable priser. VNP har hatt et løpende samarbeid med MMG siden 2006 som i perioden har utviklet seg fra tjenester innen salg til å omfatte kundeservice og kundepleie. Det som spesielt betegner MMG er evnen til å skape et godt vekstmiljø med engasjerte medarbeidere som står på for oss som kunde av deres tjenester. MMG har også vist en sterk interesse for innovasjon og nytenkning og har dermed bidratt til å tilføre bransjen viktig endringsevne.

Joar Chrislock

Country Manager Norge, Vesterålens Naturprodukter