MMG Sales

Markedsføring og salg per telefon er både effektivt og lønnsomt om det gjøres på den riktige måten mot de riktige målgruppene. Vi har både lang erfaring og god kompetanse innen telemarketing - sammen når vi målene som blir satt.

Tjenester

Telemarketing er selve kjernen i dialogbasert markedsføring, og en stor del av vår virksomhet. Vi representerer våre oppdragsgivere når vi prater med kunder, og vi legger derfor stor vekt på å gi våre ansatte god opplæring og at de identifiserer seg med de verdier og holdninger som MMG står for. Vi skal levere tjenester av en kvalitet som våre kunder kan være stolt av.

Få en beslutning

Telemarketing brukes til å få informasjon, for eksempel:

  • Endring av avtaler
  • Kjøp av et produkt eller en tjeneste
  • Gjenkjøp og merkjøp
  • Fundraising

Gi informasjon

Telemarketing brukes til å gi informasjon, for eksempel ved å

  • Beskrive et nytt produkt, tjeneste eller system
  • Invitere til seminar, messe eller kurs
  • Gjøre kunden oppmerksom på et tilbud
  • Følge opp service, tilleggssalg, mersalg og gjenkjøp
Om oss

MMG Sales, tidligere TM Husene, har vært en sentral del av MMG siden etableringen i 2006 og utgjort den største motoren i konsernet i oppstartsårene.

MMG Sales har i mange år gjort det mulig for konsernet å bedrive knoppskyting på øvrige forretningsområder, samtidig som det har vært en naturlig del av totalpakkeløsningen vår for våre oppdragsgivere.

Vi er et moderne og profesjonelt kontaktsenter for utgående salg og markedsføring. Vår største oppdragsgiver er i digital TV-bransjen, men vi har også oppdragsgivere som spenner i alt fra mat/service, humanitært, strøm og helse/velvære m.m. 

Opprinnelig var vi spredt på 5 ulike byer langs sørøstkysten av landet, hovedsakelig basert på hvor nøkkelpersoner i 2006 til vanlig hadde sitt virke. I dag er vi stasjonert på 4 byer i Norge; Kristiansand, Grimstad, Tvedestrand og Porsgrunn. Fra 2015 har vi også vært tilstede i det svenske markedet, med TM Bolag i Gøteborg, Borås og Jönköping.

sales-omoss
Kontakt oss

Kristiansand

Rona 2
4638 Kristiansand
Tlf: 38 17 00 22

Grimstad

Odden 2
4876 Grimstad
Tlf: 38 17 00 24

Tvedestrand

Grendstølveien 4
4900 Tvedestrand
Tlf: 38 17 00 27

Porsgrunn

Porselensvegen 18
3920 Porsgrunn
Tlf: 38 17 00 28

Våre åpningstider

Man-fre: 08.00-21.00
Lør: 10.00-17.00

E-post: kontakt@mmgnorge.no

Telefon

+47 38 17 00 00

E-post

kontakt@mmgnorge.no

Facebook

Besøk oss på Facebook